xu Em gái Pakistan ấn độ, Lực lượng Châu á Châu á, Thông đít điều cấm kỵ "lên đỉnh" đức Diễn xuất Skinny